Elektra

LAUKO IR VIDAUS ELEKTRA:

 • Apšvietimo sistemos;
 • Elektros instaliacija;
 • Jėgos tinklai;
 • 0,4 kV ir 10 kV galinės ir jungiamosios movos;
 • Kintamos elektros srovės įrenginiai sprogiose ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose iki 1000V įtampos;
 • Elektrinio šildymo sistemos (šildomos grindys, elektrinių šildytuvų įrengimas, vamzdžių, stogų, apsaugos nuo apledėjimų);
 • Skirstyklos bei įvairios transformatorinės pastotys iki 10kV įtampos;
 • 0,4 kV  kabelinių linijos;
 • Elektros įvadai;
 • Teikiame techninę informaciją, išsamias konsultacijas;
 • Paruošiame elektrotechninę dokumentaciją;

STATINIŲ ELEKTROTECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

 • Bendrojo naudojimo elektros energijos tiekimo įrangos priežiūra.
 • Laidų ir kabelių taisymas arba keitimas lokalaus pažeidimo vietose, apšvietimo prietaisų, armatūros (jungiklių, patronų, kištukinių lizdų, skirstomųjų dėžučių, automatinių jungiklių ir kt.) bendrojo naudojimo patalpose remontas arba keitimas.
 • Vidaus ir lauko elektros instaliacijos elektrofiziniai matavimai:
  • Įžeminimo įrenginių varžos matavimai;
  • Elektros įrenginių izoliacijos varžos matavimai;
  • Matavimai varžos srovės sklidimui;
  • Grandinės, tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, patikrinimai;
  • Grunto varžos nustatymai;
  • Įtampos charakteristikų nustatymai;
  • Iki 1000V įtampos kabelių, laidų ir kitos elektrotechninės įrangos izoliacijos varžos matavimai megometru;
  • Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimas;
  • Elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai;
  • Žemos įtampos elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos matavimas;
  • Įžeminimo kontūrų ir žaibosaugos įžeminimų matavimai;
  • Pereinamųjų taškų varžų matavimai;
  • Apsauginės įžeminimo (įnulinimo) grandinės vientisumo nustatymas;
  • Pramonės, energetikos (elektrotechnikos iki 400 kV) ir kitos ūkinės veiklos pastatų, inžinerinių tinklų statybos speciali techninė priežiūra;
  • Grandinės sekos nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų varžos matavimai;
  • Apsauginių laidininkų vientisumo tikrinimas;
  • Srovės keitiklių izoliacijos varžos matavimai;
  • Įtampos, srovės, galios, nuotėkio srovių ir kt. parametrų matavimai;
  • Kabelių linijų (0,4kV ir 10kV įtampos) gedimo vietų nustatymas.